Fotografie

Digitalizace fotoaparátem

Digitalizace velkých obrazů za pomocí funkce detail image stitching z fotografií s vysokým rozlišením

Současná nabídka na trhu nepřeje u vlkoformátových pláten ( nad 1 m šířky ) možnosti digitalizace ve vysokém rozlišení. Maximální rozlišení, které scanování děl pomocí standartních I velkoformátových skenerů ( včetně námi používaného Widetek 36 Art) nabízí je 600 DPI . Toto rozlišení je dostatečné pro archivní účely, nicméně s ohledem na zkušenosti, které přinesla doba Covidová”, je zřejmé že toto rozlišení je nedostatečné pro variantu s díly dále pracovat,a to zejména pro účely virtuální reality.

Proto jsme vyladili u uměleckých děl digitalizaci za pomoci fotoaparátu. Náš fotograf navštíví vaši sbírku, připraví světelné podmínky pro jednotlivá díla a následně dle velikosti exponátu, provede rozčlenění díla do mřížek . A pořídí desítky či stovky detailních fotografiií části díla. Tímto způsobem získáme obraz rozdělen do řady detailních snímků s vysokým rozlišením, které dále zpracovává náš grafik či tiskový specialista. Samotná grafická práce spočívá ve spojení jednotlivých detailních snímků obrazu, abychom byli schopni zachytit detailní digitální informaci na všech částech obrazu i v případě přibližování a zvětšování. Na konec přijde barevná a světelná korekce, abychom docílili přesné digitální kopie vašeho díla.Tímto postupem jsme schopni pořídit digitalizaci díla s rozlišením až 2400 DPI.